LinServis Brno

Externí správa počítačů a síti (outsourcing)

2008-09-01

Dnes si již prakticky žádná firma i živnostník neumí představit svoji práci bez počítače. Ale co v případě, že se něco pokazí? Zaměstnávat vlastního správce IT je neekonomické a tak se taková situace často řeší pomocí syna/vnuka kolegyně, nebo souseda, který to s počítači umí. Co na tom, že často tento syn/vnuk/soused má jen o něco málo větší znalosti, než zmíněný živnostník a hodiny u počítače prosedí u her. V lepším případě zmíněný živnostník zavolá firmu, kterou si našel na internetu. Dává tím však všanc veškeré důvěrné informace o své firmě a často i rodině, které do počítače kdy uložil.

V takovéto situaci je proto nejlepším řešením smluvní outsourcing, tedy takový správce na zavolání. Živnostník získá partnera, na kterého se může s důvěrou obrátit prakticky kdykoliv, když se vyskytne problém a má jistotu, že oprava bude provedena kvalitně, rychle a bezpečně.

Naše služba externí správce je primárně určena pro živnostníky, malé a střední firmy, od jednoho počítače až po zákazníky s více než 100 počítači v síti. Zapomeňte na řešení servisu IT formou ...ty umíš s počítačem nejvíc, budeš se nám tu o ně starat. Taková podpora sice zdánlivě ušetří, ve skutečnosti však s sebou přinese další problémy, které budou následně draze zaplaceny, až se něco stane, na co zmíněný správce nebude stačit a bude nutné stejně pozvat specializovanou IT firmu.

Součástí našich služeb jsou rovněž konzultace při pořizování nové techniky, potřebného software i konzultace a pomoc při výběru informačních systémů potřebných pro chod firmy. Vždy s ohledem na znalosti a více než 15ti leté zkušenosti v tomto oboru, umíme najít nejhodnější a cenově nejlepší řešení, spolehlivého a současně cenově nejlepšího dodavatele. A věřte nám, tady je možné ušetřit nemalé peníze.

Nevýhody vlastního správce:

 • platíte si dalšího zaměstnance, který je pro Vás buď drahý a pokud ne, pak je zřejmě nezkušený.
 • i ten nejlevnější správce bude požadovat nejméně 15.000,- Brutto, což je 12.420,- Netto. Tedy náklady jen na mzdu jsou 20 100,- Superhrubá mzda x 12 měsíců = 241.200,- Kč ročně. K tomu pro něj potřebujete kancelář, počítač, software, mobil, auto, ... je potřeba jej vzdělávat a pokud máte jen jednoho, tak je nutné počítat ještě měsíc na dovolené ... a někdy také onemocní... a jste bez správce.
 • Snaha ušetřit spojením funkce správce s další funkcí ve firmě většinou vede k tomu, že minoritní správa IT je prováděna rychle a nekvalitně. Navíc správce je zaměstnáván jinou prací a nemá čas se vzdělávat - což je v dynamicky se měnící IT více než nutné.
 • vlastní IT specialista podle našich zkušeností si firmě vybuduje stát ve státě (dokumentace většinou neexistuje, je pouze v hlavě správce), který v případě nutnosti není přivolaná externí specializovaná firma schopna v krátké době pochopit a provést dostatečně rychle vynucený zásah (když je např. vlastní správce na dovolené, je dlohodobě nemocný, nebo jen prostě odejde za lepší nabídkou)

 • vlastní IT specialista se navíc vyplatí pouze u velkých společností s nutností okamžité podpory desítek uživatelů, jejichž práce je závislá na využívání informačního systému firmy. Ale i zde je třeba upozornit, že jeho úkolem je primárně podpora uživatelů a ne informačního systému. A i v tomto případě je správce většinou určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s externími firmami zajišťujícími funkčnost své části informačního systému.

Výhody externí správy (Outsourcing):

 • namísto jednoho vlastního člověka máte smluvně zajištěnu firmu, která disponuje pravidelně vzdělávanými specialisty s domluvenou reakční dobou, autem, vlastním počítačem a mobilním telefonem.
 • smluvní firma vám zajistí, že nemáte výpadek správy z důvodu dovolené, nemoci a pod. Smluvní firma Vám také nikdy neodejde za lepší nabídkou.
 • smluvní firma má k dispozici zázemí se skladem nejběžnějších náhradních dílů a v případě nedostatku konkrétního dílu skladem je pak schopna dodat náhradní díl zpravidla do druhého dne. Rovněž v případě potřeby a dohody je schopna zajistit i zapůjčení např. monitoru, nebo tiskárny, prakticky ihned a tím umožnit zaměstnancům okamžitě pokračovat v práci.
 • smluvní firma na své náklady průběžně a na plný úvazek neustále vzdělává své techniky, takže správu provádí vždy řádně vyškolený pracovník, který přesně ví, co má dělat.
 • při řešení problémů využíváme i vlastní znalostní databázi problémů a řešení, neboť je pravděpodobné, že podobný problém jsme již řešili i u jiného zákazníka. Takže vyřešení Vašeho problému bude trvat podstatně kratší dobu
 • u každého zákazníka vedeme (případně vytvoříme) kompletní dokumentaci IT techniky a infrastruktury, což významně zjednoduší a urychlí jakékoliv opravy a úpravy. Stejná dokumentace také často slouží jako podklad pro další ekonomické plánování výdajů na IT, což může opět uspořit nemalé finanční prostředky. (často jsme se setkali s tím, že zákazník plýtval prostředky jen proto, že neměl přehled o své IT technice)
 • pokud jsme současně i dodavateli hardware a software, vyřešíme za Vás i výměny zboží v záruce bez nutnosti pracně vyhledávat, kdo a kdy Vám právě tento kus dodal a nebudete muset hledat pořizovací doklady - faktury.
 • naše dlouholeté zkušenosti Vám zaručují návrh optimálních konfigurací z hlediska výkonu, provozních nákladů i spolehlivosti.
 • k vyřešení všech vašich problémů s Vašimi počítači stačí pouze jedno telefonní číslo, případně zápis do zákaznické sekce našeho CRM portálu, kde navíc můžete průběžně sledovat nejenom průběh plnění Vašich požadavků a potřeb.
 • smluvní zákazníci pak jistě uvítají možnost (na základě jasných a přesně definovaných bezpečnostních pravidel) zřízení přímého vzdáleného kanálu (přístupu) k informačním systémům, díky kterým jsme schopni velké procento servisních zásahů provést vzdáleně (bez nutnosti výjezdu technika) a tedy prakticky okamžitě.
 • dbáme na pravidelné zálohování dat našich zákazníků. Pokud zálohovací systém nexistuje, nebo je řešen nevhodně, nabízíme možnosti, jak bezpečně zálohovat data. Totiž, v případě havárie umíme celkem rychle obnovit prostředí (např. Windows), ale nejcennější pro firmu jsou její pracně získaná a pořízená data. A ty se nikde koupit nedají, musí se obnovit ze záloh. Co nejnovějších. K čemu by Vám byla data stará např. rok, když y jste přišli o vše, co se za tu dobu změnilo?
 • celá takto komplexní podpora Vás finančně vyjde na zlomek ceny, kterou by jste museli vynaložit na řešení vlastním správcem - zaměstnancem.

Podporu zákazníkům poskytujeme:

 • na vyžádání (bez smlouvy) s fakturací podle odpracovaných hodin průběžně nebo souhrnně (1 x měsíčně).
 • na základě smlouvy s garantovanou reakční dobou, s fakturací podle podmínek uvedených ve smlouvě.