LinServis Brno

Monitorování sítí a počítačů

2008-09-01

Každý výpadek i jen části IT infrasruktury je nepříjemný a může svým omezením způsobit firmě škody. Avšak spoléhat se na neporuchovost techniky je přinejmenším pošetilé. Technika je prostě už taková a poruchami trpí i relativně nové věci.

Některé poruchy nelze ani při nejlepší vůli předvídat, lze je však odhalit téměř ihned, jak se objeví a zjednat nápravu dříve, než případně způsobí další návazné poruchy systému a firmě škody z němožnosti používat svojí IT techniku, kterou pro svoji práci nutně potřebuje.

Naše firma proto pro smluvní zákazníky zajišťuje monitoring funkčnosti prvků jejich sítě (sítí) a případné problémy operativně řešíme. Snažíme se, aby zákazník pokud možno nepoznal, že na síti je, nebo byl, nějaký problém a mohl se tak nerušeně věnovat své podnikatelské činnosti.